วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แหล่งแร่ทองคำในประเทศไทย

อุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไทยส่วนหนึ่งคือการทำเหมืองแร่ ดังนั้นแร่ธาตุจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะทองคำที่มีมูลค่าในการทดแทนเงินตราได้ แหล่งแร่ทองคำหลักๆในประเทศไทย อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ภาคกลางของประเทศไทย(บค.4.1)

ภาคกลางเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ตอนใจกลางของประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายรางน้ำขนาดใหญ่ประกอบด้วยทิวเขาทางด้านตะวันออก และด้านตะวันตก ซึ่งทอดตัวยาวขนานกันจากทิศเหนือ ลงไปทางทิศใต้เป็นขอบของราง ต้นรางอยู่บริเวณที่ราบสูงทางเหนือ ปลายรางลาดเทลงสู่อ่าวไทย รางน้ำดังกล่าวนี้มีความกว้างระหว่าง ๕๐ - ๑๐๐ กิโลเมตร และยาวประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่