วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ทางหลวง ประเทศไทย

ให้นักเรียนดับเบิ้ลคลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่ ใช้ประกอบการวางแผนเดินทาง

world map of the Köppen-Geiger climate classification

ศึกษาการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน โดย ดร.วลาดิเมอร์ เคิปเปน ได้โดยคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Physical Geography

ค้นข้อมูลทำงานภูมิศาสตร์ โดย คลิ๊กที่นี่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

งานภูมิศาสตร์หัวข้อ"ธรรมชาติ"


งาน
1. ให้นร.ทำPPT. และทำ Link vdo ประกอบ
2. นำเสนองานไม่เกิน 5 นาที งานกลุ่ม
3. ขึ้นBLOG

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

แผนที่ออนไลน์

แผนที่ออนไลน์ OpenStreetMap 
ให้ข้อมูลถนนทั่วโลก
GOOGLE MAP ให้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใฃ้ร่วมกับGPS ได้

 Pokemon map สำหรับหาโปเกสต๊อปและยิม

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ คือผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ (เช่น ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, หรือแผ่นดินถล่ม) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อุทกภัย หรือน้ำท่วม การเกิดพายุ (วาตภัย) การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

ภาวะโลกร้อน

ปัญหาภาวะโลกร้อน


แผ่นดินไหว
เอลนีโญ่ภัยแล้งอุทกภัยคลื่นพายุพัดชายฝั่งสึนามิดินถล่ม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศGeo-Infoemetic Technology

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (RS, GIS, GPS) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้หลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร การใช้ที่ดิน ผังเมือง ชุมชน และภัยพิบัติ เทคโนโลยีนี้ ประกอบด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่
1.ระบบสำรวจข้อมูลระยะไกล คลิ๊กที่นี่
2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
3.ระบบกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม คลิ๊กที่นี่
ระบบRS


ระบบGIS


ระบบGPS

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

มรดกโลก

มรดกโลก คือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยองค์การยูเนสโก เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือ ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต

ในปัจจุบัน มีมรดกโลก 831 แห่ง ใน 137 ประเทศทั่วโลก ในนี้ 628 แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม, 160 แห่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ, และอีก 24 แห่งเป็นทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ แอฟริกา, อาหรับ, เอเซีย, แปซิฟิก, ยุโรป-อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้-แค่ริบเบียน

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่