วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

งานภูมิศาสตร์หัวข้อ"ธรรมชาติ"


งาน
1. ให้นร.ทำPPT. และทำ Link vdo ประกอบ
2. นำเสนองานไม่เกิน 5 นาที งานกลุ่ม
3. ขึ้นBLOG

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

แผนที่ออนไลน์

แผนที่ออนไลน์ OpenStreetMap 
ให้ข้อมูลถนนทั่วโลก
GOOGLE MAP ให้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใฃ้ร่วมกับGPS ได้

 Pokemon map สำหรับหาโปเกสต๊อปและยิม