วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ทางหลวง ประเทศไทย

ให้นักเรียนดับเบิ้ลคลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่ ใช้ประกอบการวางแผนเดินทาง

world map of the Köppen-Geiger climate classification

ศึกษาการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน โดย ดร.วลาดิเมอร์ เคิปเปน ได้โดยคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Physical Geography

ค้นข้อมูลทำงานภูมิศาสตร์ โดย คลิ๊กที่นี่