วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

มรดกโลก

มรดกโลก คือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยองค์การยูเนสโก เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือ ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต

ในปัจจุบัน มีมรดกโลก 831 แห่ง ใน 137 ประเทศทั่วโลก ในนี้ 628 แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม, 160 แห่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ, และอีก 24 แห่งเป็นทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ แอฟริกา, อาหรับ, เอเซีย, แปซิฟิก, ยุโรป-อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้-แค่ริบเบียน

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: