วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งน้ำ คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของแหล่งน้ำ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำรวมถึงการบริหารและวางแผน เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำ
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าอ่านเนื้อหา

ไม่มีความคิดเห็น: