วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แนะนำห้องภูมิลักษณ์

1. ห้องนี้ใช้ประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
2. เมื่อนักเรียนเข้ามาใช้ให้คลิ๊ก commant แล้วพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ ห้อง ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: