วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หน่วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์

1. การศึกษาภูมิศาสตร์ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
1.1 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น
1.2 ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ
1.3 ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.4 ภูมิศาสตร์ภาคกลาง
1.5 ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก
1.6 ภูมิศาสตร์ภาคตะวันตก
1.7 ภูมิศาสตร์ภาคใต้
2. เทคโนโลยีการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
3. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภาวะปัจจุบัน
4. เทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1 ความคิดเห็น:

Saritsak Chm กล่าวว่า...

ต้องปรับเนื้อหาส่วนนี้