วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กรมอุตุนิยมวิทยา

เริ่มดำเนินงาน
ในกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อ พ.ศ. 2466 และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง
เป็นแผนกอุตุนิยมศาสตร์ และสถิติกองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ
(ปัจจุบันคือกรมชลประทาน)
โอนกิจการ
23 มิถุนายน 2485
:
ยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานที่ ทำงาน อยู่ที่ 612 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2505
:
โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2515
:
โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม
3 ตุลาคม 2545
:
โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ย้ายสถานที่ทำงาน
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้
กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายสถานที่ทำงานอุปกรณ์ทางเทคนิค และบ้านพักจาก
สถานที่เดิม มายังสถานที่ปัจจุบัน โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 346 ล้านบาท
ให้เป็นค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการใหม่สูง 16 ชั้น รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ
โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ "ภูมิอากาศ" คลิ๊กที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: