วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูล 76 จังหวัด
การใช้งาน
1.ทำงานเรื่องคำขวัญจังหวัด
2.ทำงานเรื่องรายงานจังหวัด
3.ทำงานเรื่องแผนที่การเดินทาง
4.ทำงานเรื่องแหล่งท่องเที่ยว
5. ทำPowwerpointจังหวัด
ให้คลิ๊กที่นี่เพื่อLinkไปยังแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวไทย
เพื่อLinkไปยังแหล่งข้อมูลที่2จากไทยวิกิพีเดีย
ให้คลิ๊กที่นี่" อย่าทำให้โลกเป็นเช่นนี้ "

ไม่มีความคิดเห็น: