วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ คือผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ (เช่น ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, หรือแผ่นดินถล่ม) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อุทกภัย หรือน้ำท่วม การเกิดพายุ (วาตภัย) การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

ภาวะโลกร้อน

ปัญหาภาวะโลกร้อน


แผ่นดินไหว
เอลนีโญ่ภัยแล้งอุทกภัยคลื่นพายุพัดชายฝั่งสึนามิดินถล่ม

ไม่มีความคิดเห็น: