วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศGeo-Infoemetic Technology

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (RS, GIS, GPS) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้หลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร การใช้ที่ดิน ผังเมือง ชุมชน และภัยพิบัติ เทคโนโลยีนี้ ประกอบด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่
1.ระบบสำรวจข้อมูลระยะไกล คลิ๊กที่นี่
2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
3.ระบบกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม คลิ๊กที่นี่
ระบบRS


ระบบGIS


ระบบGPS

ไม่มีความคิดเห็น: